Hypotheekvormen zijn er in vele soorten en maten.

Hieronder treft u in het kort een beschrijving aan van de meest gangbare.Lineaire hypotheek. Δ


Bij een lineaire hypotheek lost u iedere maand hetzelfde bedrag op de hypotheek af. Naast deze aflossing betaalt u maandelijks rente over de openstaande schuld. Deze vorm kenmerkt zich door zeer hoge aanvangslasten. Door de afnemende schuld wordt de rente die u betaalt steeds minder. Sinds 1 januari 2013 is deze vorm en de annuïteitenhypotheek de enige toegestane vormen voor nieuwe hypotheken om voor renteaftrek in aanmerking te komen.

Terug naar menu

Annuïteitenhypotheek. Δ


Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u maandelijks steeds hetzelfde bedrag. Dit vaste maandelijkse bedrag bestaat in het begin voor het grootste deel uit rente en voor een klein deel uit aflossing. Naarmate de looptijd vordert neemt het rentebestanddeel af en het aflossingsbestanddeel toe. Sinds 1 januari 2013 is deze vorm en de lineaire hypotheek de enige toegestane vormen voor nieuwe hypotheken om voor renteaftrek in aanmerking te komen.

Terug naar menu

Levenhypotheek. Δ


Bij een levenhypotheek betaalt u naast rente ook maandelijks premie voor een levensverzekering. U lost dus niet af op de hypotheek maar u spaart als het ware door middel van de levensverzekering de aflossing bij elkaar. Op de afgesproken einddatum keert de verzekering het afgesproken bedrag uit. Bij het bepalen van de hoogte van het verzekerd bedrag wordt rekening gehouden met een extra winstuitkering. Deze kan mee- maar ook tegenvallen. Met de uitkering lost u uw hypotheek ineens geheel of gedeeltelijk af. Omdat u gedurende de looptijd niet aflost op de hypotheek, behaalt u het maximale belastingvoordeel. Sinds 1 januari 2013 geldt voor deze hypotheekvorm dat u voor een nieuwe hypotheek geen recht op renteaftrek heeft.
Terug naar menu


Spaarhypotheek. Δ


Het principe van de spaarhypotheek is hetzelfde als die van de levenhypotheek. Deze vorm van levensverzekering heeft echter geen extra winstuitkering. Over het op te bouwen kapitaal binnen de verzekering wordt een rente vergoed, die even hoog is als het rentepercentage dat u op de hypotheek betaalt. Bij een renteherziening van uw hypotheek wordt ook de premie van uw verzekering aangepast. Bij een hoge rente betaalt u een lage premie en bij een lage rente een hoge premie. Uw maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek blijven daardoor redelijk stabiel. Omdat u gedurende de looptijd van de hypotheek niet aflost, heeft u ook bij deze vorm het maximale belastingvoordeel.

Er zijn ook bankspaarhyphotheken. U spaart dan niet in een verzekering maar op een spaarrekening. De werking is verder nagenoeg hetzelfde. Sinds 1 januari 2013 geldt voor deze hypotheekvorm dat u voor een nieuwe hypotheek geen recht op renteaftrek heeft.
Terug naar menu


Beleggingshypotheek. Δ


De beleggingshypotheek kent twee varianten. U kunt naast de hypotheek een beleggingsverzekering afsluiten. De premie die u betaalt wordt door de verzekeringsmaatschappij belegd in onder andere aandelen, obligaties, vastgoed en/of een combinatie hiervan. Op de afgesproken einddatum keert de verzekering de opgebouwde waarde uit, waarmee u de hypotheek geheel of gedeeltelijk aflost. Omdat u gedurende de looptijd niet aflost op de hypotheek, heeft u ook bij deze vorm het maximale belastingvoordeel.
Naast deze vorm kunt u er ook voor kiezen om uw geld rechtstreeks te laten beleggen in beleggingsfondsen. In plaats van een verzekering creëert u nu een beleggingsportefeuille. Het beleggen in beleggingsfondsen heeft doorgaans een lagere kostenstructuur dan het beleggen door middel van een levensverzekering. Ook nu profiteert u van het maximale belastingvoordeel. U dient er wel rekening mee te houden dat het sparen in de vorm van beleggen een financieel risico met zich meebrengt. U heeft geen enkele zekerheid over de hoogte van de uitkering. Deze kan mee- maar ook tegenvallen. Sinds 1 januari 2013 geldt voor deze hypotheekvorm dat u voor nieuwe hypotheken geen recht op renteaftrek heeft.
Terug naar menu

Aflosvrije hypotheek. Δ


Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente over de schuld. U lost niets af. De aflossing doet u pas wanneer u uw woning verkoopt. Uiteraard kunt u zelf wel tussentijds bedragen aflossen (meestal tot 10% a 20% van de hoofdsom boetevrij). Omdat u alleen rente betaalt, heeft deze hypotheekvorm lage maandlasten. En ook bij deze vorm profiteert u van het maximale belastingvoordeel. Dit belastingvoordeel stopt echter wel na 30 jaar. Sinds 1 januari 2013 geldt voor deze hypotheekvorm dat u voor nieuwe hypotheken geen recht op renteaftrek heeft.
Terug naar menu