Waarom een eigen woning?

Sinds lange tijd bevordert de overheid het eigen woningbezit. Het belastingstelsel is dan ook zo ingericht dat u een deel van de door u aan de bank betaalde hypotheekrente weer terugkrijgt. Financieel gezien zijn de lasten bij een koopwoning in de meeste gevallen lager dan de lasten bij een vergelijkbare huurwoning. Uiteraard zijn er ook wat nadelen bij een eigen woning, zoals bijvoorbeeld het voor uw eigen rekening komende onderhoud aan de woning. Daartegenover staat dat u niets te maken heeft met de jaarlijkse huurstijgingen en dat de eventuele winst bij verkoop van uw woning aan uzelf toekomt.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

Alle banken maken een toets, waarbij de hoogte van het inkomen, de waarde van de woning en de actuele rentestand een belangrijke rol spelen. Als vuistregel kunt u aanhouden dat u uw vaste bruto jaarinkomen (en van uw eventuele partner) kunt vermenigvuldigen met 4,5. Bruto wil zeggen, voordat er belasting over is betaald. U kunt hiervoor in principe het bedrag aanhouden dat staat vermeld op uw jaaropgave. Let u er wel op dat het gaat om uw vaste inkomen en dat onregelmatig inkomen zoals bijvoorbeeld overwerk, provisies en dergelijke maar voor een gedeelte worden meegerekend. Uw inkomen bedraagt bijvoorbeeld €.50.000 bruto op jaarbasis. U kunt dan ongeveer €.50.000 x 4,5 = €.225.000 aan hypotheek verkrijgen. Heeft u kredieten, leasecontracten, telefoonabonnementen, studieschulden en dergelijke dan heeft dat invloed op de hoogte van de mogelijke hypotheek

Waar bestaat de hypotheeklast uit?

In principe bestaat de last uit rente, aflossing en premie voor een overlijdensrisicoverzekering. U kunt zelf bepalen hoelang u de rente wilt vastzetten. Sinds 1 januari 2013 dienen nieuwe hypotheken te worden afgelost om in aanmerking voor renteaftrek te komen.

Hoe zit het met toekomstig groot onderhoud?

Als u in de toekomst voor groot onderhoud komt te staan of als u uw woning wilt verbouwen dan kunt u uw hypotheek verhogen.Het leuke eraan is dat de belastingdienst de rente die u over deze extra hypotheek betaalt ook weer voor een gedeelte teruggeeft. Uiteraard is dit afhankelijk van de dan geldende fiscale regels.

Zit ik tot het eind aan de door mij gekozen bank vast?

Nee, u bent niet getrouwd met uw bank. Samen met u bepalen wij welke bank het best bij uw wensen aansluit.
Daarin spelen onder andere de hoogte van de rente en de voorwaarden en condities mee. Het kan natuurlijk zo zijn dat na verloop van tijd uw keuze van destijds niet meer aansluit op uw behoefte van nu. Samen kunnen wij dan kijken of het voordelig is uw lopende hypotheek af te lossen en over te gaan naar een andere bank.