Oudedagsvoorziening

Het stelsel voor oudedagsvoorziening in Nederland bestaat uit drie pijlers, te weten :

- A.O.W.
- Bedrijfspensioen
- Lijfrenten

De A.O.W .

Een ieder, die woonachtig is in Nederland, bouwt A.O.W. op.

Dit is een basisvoorziening, die is geregeld vanuit de overheid.

De uitkering krijg je zodra je pensioengerechtigd wordt.
Dat was tot nu toe de datum waarop iemand 65 jaar werd.
De overheid heeft echter besloten de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen.
De Nederlandse bevolking vergrijst en hoe het in de toekomst met de A.O.W. verder zal gaan, weet niemand. Wellicht wordt de A.O.W. gerechtigde leeftijd nog verder opgeschoven naar bijvoorbeeld leeftijd 70.

Als u niet voor financiële tegenvallers wilt komen te staan dan is het verstandig om uw situatie in kaart te (laten) brengen en mogelijke tekorten op te vullen. En hoe jonger u daaraan begint, hoe minder u ervoor hoeft te betalen.

Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.