Oudedagsvoorziening

Het stelsel voor oudedagsvoorziening in Nederland bestaat uit drie pijlers, te weten :

- A.O.W.
- Bedrijfspensioen
- Lijfrenten

De A.O.W .

Een ieder, die woonachtig is in Nederland, bouwt A.O.W. op.

Dit is een basisvoorziening, die is geregeld vanuit de overheid.
De uitkering bedraagt ongeveer € 13.500 bruto per jaar voor ongehuwden en ongeveer €.9.200 per jaar per persoon voor gehuwden.

De uitkering krijg je zodra je pensioengerechtigd wordt.
Dat was tot nu toe de datum waarop iemand 65 jaar werd.
De overheid heeft echter besloten de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar de datum waarop men 67 jaar wordt.
Deze verhoging geschiedt de komende jaren in kleine maandelijkse stapjes.

Momenteel krijgen gehuwden, waarvan één van de partners de 65 jarige leeftijd bereikt een aanvulling.

Na 2015 wordt de A.O.W echter een zelfstandig recht en krijgt men slechts de eigen A.O.W. zonder aanvulling.

Iedereen, die is geboren na 1950 en een jongere partner heeft, krijgt dus in de toekomst te maken een tijdelijk A.O.W.-gat. Het A.O.W.-gat valt weg op het moment dat de jongere partner 65 jaar wordt.

De Nederlandse bevolking vergrijst en hoe het in de toekomst met de A.O.W. verder zal gaan, weet niemand. Wellicht wordt de A.O.W. gerechtigde leeftijd nog verder opgeschoven naar bijvoorbeeld leeftijd 70.

Als u niet voor financiële tegenvallers wilt komen te staan dan is het verstandig om uw situatie in kaart te (laten) brengen en mogelijke tekorten op te vullen. En hoe jonger u daaraan begint, hoe minder u ervoor hoeft te betalen.

Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.