Het bedrijfspensioen.

De tweede pijler van het stelsel van de oudedagsvoorzieningen is het zogenaamde bedrijfspensioen.

Bij het bedrijf, waar men werkt, bouwt men in de meeste gevallen vanaf leeftijd 20 tot de pensioendatum bedrijfspensioen op.

Veelal wordt een pensioentoezegging geregeld in de C.A.O. Bedrijven die niet onder een C.A.O. vallen zijn zelf vrij in het al dan niet regelen van het pensioen voor hun werknemers.