Lijfrenten.

De derde pijler van het stelsel van de oudedagsvoorzieningen zijn de lijfrenten.

U hebt al kunnen lezen dat er gaten kunnen ontstaan bij de A.O.W. en het bedrijfspensioen.
De overheid heeft de mogelijkheid gecreëerd om deze gaten in privé te repareren door middel van lijfrenten.

Een lijfrente is een verzekering waarvoor u nu premie betaalt en die er te zijner tijd voor gaat zorgen dat uw pensioeninkomen op een maatschappelijk redelijk geacht niveau blijft.

De werking:

U betaalt nu premie aan een verzekeraar. Deze premie mag u binnen bepaalde grenzen van uw inkomen aftrekken, u krijgt afhankelijk van uw inkomen een percentage van de premie terug. De verzekeraar gaat uw geld in de verzekering sparen of beleggen. Wanneer u met pensioen gaat, wordt het dan binnen de verzekering opgebouwde vermogen omgezet in een lijfrente. Dat is een periodieke uitkering die wordt gedaan gedurende een van tevoren afgesproken periode. Over periodieke uitkeringen bent u weer belasting verschuldigd.

Waar u leest lijfrente, kunt u ook banksparen lezen.
Tegenwoordig kunt u deze faciliteit ook sluiten middels een geblokkeerde bankrekening.

Afhankelijk van het totale pensioeninkomen kan het voorkomen dat u in de opbouwfase een hoger percentage van de fiscus hebt teruggekregen dan dat in uitkeringsfase wordt ingehouden.

Ten slotte.

Het in kaart brengen van de situatie bij pensionering is een ingewikkelde materie en vereist een gedegen kennis van de materie.

Uw situatie brengen wij desgewenst in kaart.