Kredietvormen

Hoewel wij niet bemiddelen in kredieten volgt hieronder een opsomming en korte beschrijving van de meest gangbare kredietvormen.

Persoonlijke lening.

U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing.
Het is niet mogelijk om het éénmaal afgeloste geld weer op te nemen.

U weet dus precies waar u aan toe bent en hoelang u aan het krediet vastzit.

Revolverend krediet.

Beter bekend als het doorlopend krediet. Met de bank spreekt u van te voren het maximale leenbedrag af, de zogenaamde limiet. U betaalt iedere maand een vast bedrag aan rente en aflossing. U mag nu echter de afgeloste gelden direct weer opnemen. Als men aan het eind van de maand krap zit, dan is het aantrekkelijk om even het krediet weer aan te spreken. De ervaring leert dat men door deze methode heel moeilijk van het krediet afkomt.

Rentekrediet.

Men sluit een krediet waarop alleen rente wordt betaald.
Daardoor heeft men een lage maandlast.
In principe wordt er dus nooit iets afgelost, hoewel in de meeste contracten wel een leeftijd vermeld staat waarop er een aflossingsverplichting ontstaat.
Vaak bij het bereiken van de 60e verjaardag moet men alsnog het krediet versneld gaan aflossen.
Een zure appel, want veel mensen met een rentekrediet weten dat niet of zijn het allang vergeten.

Huurkoop.

Bij deze vorm leent men geen geld maar krijgt men een object (bijvoorbeeld een televisie) direct in handen.
Het bedrag van de aankoopprijs vermeerderd met de afgesproken rente betaalt men in gelijke maandelijkse termijnen terug.
U bent direct economisch eigenaar van het object en bij het betalen van de laatste termijn ook juridisch - en daarmee volledig eigenaar.

Lease.

Net als bij huurkoop betaalt u de aankoopprijs van het object vermeerderd met de afgesproken rente in gelijke maandelijkse betalingen terug.
Een groot verschil met de huurkoop is de slottermijn.

Uw maandelijkse aflossing ligt een stuk lager dan bij de huurkoop, maar bij het betalen van de laatste termijn is het af te lossen bedrag ongeveer gelijk aan de waarde van het object.
Een groot bedrag dus dat u in principe kunt aflossen vanuit de inruilwaarde van het object.