Inkomensverzekeringen

Er zijn verschillende inkomensverzekeringen op de markt, maar in dit stuk willen wij ons beperken tot de inkomensverzekeringen die dekking geven bij onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Het geheel of gedeeltelijk wegvallen van een inkomen is vanuit de overheid geregeld door de W.W. en de W.I.A.
Deze voorzieningen zijn voor de overheid erg kostbaar en al jarenlang een punt van discussie.

De voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, zijn nu al strak en worden naar verwachting in de toekomst nog flink aangescherpt.

Uiteindelijk zullen veel mensen, die hun inkomen kwijtraken, straks alleen nog maar een beroep kunnen doen op de bijstand.

Uiteraard kan men dit financiële risico bijverzekeren bij een professionele verzekeraar, maar dat was tot voor kort erg prijzig.

Zeker voor mensen die een eigen huis bezitten, is het wegvallen van een deel van het inkomen een nachtmerriescenario.
Huurders kunnen uiteindelijk in geval van nood nog een beroep doen op huursubsidie, maar heb je een eigen woning dan rest vaak alleen nog maar de verkoop van het huis.

Dit probleem is onderkend door de banken en verzekeraars en gezamenlijk bieden zij sinds enige tijd een oplossing om de maandlasten geheel of gedeeltelijk te beschermen.
Dit doen zij in de vorm van een woonlastenverzekering.
Deze verzekering keert een van te voren afgesproken maandbedrag uit indien u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkeloos raakt.

Mocht u over dit onderwerp graag iets meer weten, maak dan een afspraak met ons.
Samen brengen wij dan uw persoonlijke situatie in kaart.

En ook als u niet met een hypotheek bezig bent maar wel over wat eigen geld beschikt, dan kan deze verzekering een goede aanvulling bieden op de summiere overheidsvoorziening.