Schadeverzekeringen

Er zijn vele soorten schadeverzekeringen.
Zonder compleet te kunnen zijn, treft u hieronder een lijst van de meest gangbare aan.
Misschien zit er wel een verzekering bij, die in uw situatie interessant kan zijn, maar die u nog niet hebt afgesloten.
Mocht dat het geval zijn dan kunnen wij u uiteraard adviseren over de dekkingen en de premie.

* Inboedelverzekering
* Opstalverzekering
* Glasverzekering
* Autoverzekering
* Aansprakelijkheidsverzekering
* Rechtsbijstandverzekering
* Ongevallenverzekering
* Kostbaarhedenverzekering
* Elektronicaverzekering
* Doorlopende reisverzekering

Als u meerdere verzekeringen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij afsluit, dan bieden de meeste verzekeraar u een zogenaamd huispakket aan.
Dit heeft als voordeel dat er geen poliskosten worden berekend en u zonder opslag de premie per maand mag betalen.
Vaak geeft men ook nog kortingen, oplopend tot 12%.

De meeste schadeverzekeringen kennen het risico van over- of onderverzekering.
Bij een oververzekering bent u voor meer dan nodig verzekerd en betaalt u teveel premie.
Bij een onderverzekering bent u te laag verzekerd en krijgt u bij een eventuele schade maar een evenredig deel uitgekeerd.

Het verdient aanbeveling uw schadeverzekeringen zo nu en dan eens door te laten lichten door een adviseur.
Uiteraard willen wij graag eens kosteloos en vrijblijvend uw verzekeringen tegen het licht houden.